Cả doanh nghiệp mới và giải thể đều tăng nhanh

11/29/2016 10:12:50 AM
Số doanh nghiệp thành lập mới hoặc quay lại hoạt động sau 11 tháng vượt trội, song lượng giải thể, ngừng hoạt động cũng có tốc độ tăng khá nhanh.

Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội đến hết tháng 11. Theo đó, trong tháng 11, cả nước có gần 10.000 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 87.000 tỷ đồng. Tính chung 11 tháng, cả nước có 101.600 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn 797.000 tỷ đồng, tăng 17,1% về số doanh nghiệp và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Ngoài ra còn có 24.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động từ đầu năm đến nay, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy vậy, có đến 10.500 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 11 tháng qua, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó còn có 54.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Như vậy, trung bình mỗi ngày có 195 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tương đương 8 doanh nghiệp mỗi giờ.

Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 vừa được Chính phủ ban hành đặt mục tiêu đến năm 2020 có cả nước có một triệu doanh nghiệp. Năng suất lao động xã hội tăng khoảng 5%/năm.Nghị quyết cũng đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp, trong đó tập trung cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử; tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; giảm chi phí kinh doanh...

Theo cafef

Các tin khác