Bỡ ngỡ với các suất cơm bệnh lý trong chương trình Trao đi là còn mãi số 4

7/2/2022 8:44:00 PM
Lần đầu đến với Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Thái thịnh trong sự bỡ ngỡ. Cái gì cũng nhỏ xinh. Bếp ăn quay cuồng hết công suất bởi ở đây không giống các bệnh viện khác, bệnh nhân phần lớn đăng ký suất cơm theo bệnh lý của bệnh viện.

 

Bỡ ngỡ với các suất cơm bệnh lý trong chương trình Trao đi là còn mãi số 4

Lần đầu đến với Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở Thái thịnh trong sự bỡ ngỡ. Cái gì cũng nhỏ xinh. Bếp ăn quay cuồng hết công suất bởi ở đây không giống các bệnh viện khác, bệnh nhân phần lớn đăng ký suất cơm theo bệnh lý của bệnh viện.

Bỡ ngỡ với các suất cơm bệnh lý trong chương trình Trao đi là còn mãi số 4

Họ phải tuân thủ dinh dưỡng cũng như lượng calo nạp hàng ngày. Danh sách bệnh nhân, cách thực phát cơm cũng phức tạp hơn cần có sự phối hợp của bệnh viện và các khoa phòng để đảm bảo bệnh nhân nào nhận đúng phần cơm bệnh lý của họ.

Bỡ ngỡ với các suất cơm bệnh lý trong chương trình Trao đi là còn mãi số 4

Vượt qua mọi sự bỡ ngỡ khó khăn ban đầu. Cuối cùng chương trình đã phát xong 95 suất cơm và trao tặng 07 phần quà cho các bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn (theo danh sách ký nhận)

Một số hình ảnh của chương trình

 

Bỡ ngỡ với các suất cơm bệnh lý trong chương trình Trao đi là còn mãi số 4

Bỡ ngỡ với các suất cơm bệnh lý trong chương trình Trao đi là còn mãi số 4

Bỡ ngỡ với các suất cơm bệnh lý trong chương trình Trao đi là còn mãi số 4

Bỡ ngỡ với các suất cơm bệnh lý trong chương trình Trao đi là còn mãi số 4

Bỡ ngỡ với các suất cơm bệnh lý trong chương trình Trao đi là còn mãi số 4

Bỡ ngỡ với các suất cơm bệnh lý trong chương trình Trao đi là còn mãi số 4

Qũy Điều ước Nhỏ

Các tin liên quan

Các tin khác