Từ khóa: rối loạn tiêu hóa

  • Dừng ngay những thói quen gây sỏi thận

    Dừng ngay những thói quen gây sỏi thận

    Những thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại dưới đây lại chính là nguyên nhân  gây lên suy giảm, mất chức năng thận và thậm chí là bệnh sỏi thận cho chúng ta. Vậy đó là những thói quen ăn uống nào cần phải dừng ngay.