Vì sao hai nhãn cầu lúc nào cũng hoạt động?

11/3/2018 1:54:08 PM
Nếu như có người hỏi cơ quan nào trên cơ thể con người phối hợp cùng làm việc tốt nhất thì ta có thể trả lời một cách khẳng định rằng đó là hai nhãn cầu. Sự phối hợp ăn ý và hài hòa mật thiết giữa chúng thật tuyệt vời.

Nếu như có người hỏi cơ quan nào trên cơ thể con người phối hợp cùng làm việc tốt nhất thì ta có thể trả lời một cách khẳng định rằng đó là hai nhãn cầu. Sự phối hợp ăn ý và hài hòa mật thiết giữa chúng thật tuyệt vời. Không thể có cái quay ngược, cái quay xuôi, cái quay lên, xuống. Điều gì khiến chúng làm việc đồng thời và thống nhất như vậy?

Vỗn dĩ trên mỗi nhãn cầu đều có 6 cơ giống như những sợi dây chun có tên là cơ ngoài nhãn cầu. Mỗi cơ có chức năng và tên gọi riêng. Cơ trên cùng gọi là cơ thẳng trong, cơ dưới cùng là cơ thẳng ngoài, phía trên còn có một sợi cơ chéo gọi là cơ chéo trên, phía dưới cũng có một sợi cơ gọi là cơ chéo dưới,... Chúng chịu sự chỉ huy não. Giả sử mắt muốn nhìn một vật ở hướng phía bên trái. Não ra lệnh và điều khiển sự phối hợp giữa các cơ, lệnh cho cơ thẳng ngoài mắt trái và cơ thẳng trong mắt phải cùng co lại đồng thời nới lỏng cơ thẳng trong cơ thẳng ngoài mắt phải. Như vậy nhãn cầu mắt trái hướng ra phía ngoài và nhãn cầu mắt phải hướng về phía trong sống mũi, trên cùng một đích nhìn là vật thể.

Do vậy, mắt của người tuy có hai nhưng do được phối hợp chặt chẽ mật thiết như thế, nên luôn nhìn vật thế chỉ chung là một trong hình ảnh nổi của không gian xa gần. Nếu ai hỏng mắt một bên thì họ cũng  nhìn mọi thứ như xem một bức ảnh chụp trên giấy vậy.

Tất nhiên nếu não hoặc một sợi cơ não đó làm việc không bình thường, hoặc sự bố trí bẩm sinh bi lệch lạc của các cơ ngoài nhãn cầu thì lại là chuyện khác..

Suckhoecuocsong.com.vn

Các tin khác